Registreringsskjema for frivillige
Søknadsfristen utgikk den 11/8/2011, det er ikke mulig å melde seg på Studenthuset City Scene