Registreringsskjema for frivillige
Velkommen til søknadsskjema for frivillige hos Studenthuset City Scene .

Her legger du inn informasjon som gjør det lett for oss å plassere deg i ønsket gruppe og ta kontakt med deg i forbindelse med ditt frivillige arbeid hos oss.

Som frivillig jobber du enten hver tredje helg eller minst 8 vakter i semesteret, dersom ikke annen avtale er gjort med ledelsen.

Informasjonen du legger inn i dette skjemaet vil ikke uten ditt samtykke bli benyttet til andre formål enn planlegging og gjennomføring av vår drift med frivillige. Ønsker du å vite mer om hva det vil si å jobbe som frivillig og hva du kan jobbe som, finner du mer informasjon på vår hjemmeside

Personalia Bakgrunn Stillinger Bekreft Kvittering
Vennligst fyll inn din kontaktinfo. Pass på at det er korrekt (spesielt mobil og e-post), slik at vi har mulighet til å kommunisere med deg underveis..

Personalia
Kontaktinfo