Registreringsskjema for frivillige
Velkommen til Hove Music Festival sitt søknadsskjema for frivillige.

Takk for at du vil være med på laget. Sammen skal vi lage en av Norges beste festivaler!
Personalia Bakgrunn Stillinger Bekreft Kvittering
Informasjonen du legger inn i dette skjemaet vil ikke uten videre samtykke bli benyttet til andre formål enn planlegging og gjennomføring av festivalen.

Du må ha fylt 18 år innen festivalstart for å registrere deg her og jobbe som frivillig under festivalen

Vennligst fyll inn din kontaktinformasjon. Pass på at den er korrekt (spesielt mobil og e-post), slik at vi har mulighet til å kommunisere med deg frem mot og under festivalen.
Personalia
Kontaktinfo